Op 4 augustus 2020 is door de Europese autoriteiten onder de verordening ‘REACH’ een nieuwe beperking op diisocyanaten gepubliceerd. Dit is een groep chemicaliën die door zijn reactiviteit veel wordt gebruikt in PU-producten.

Certificaat nodig om purschuim te gebruiken

Wat zijn de gevolgen?
Deze beperking is bedoeld om irritatie van de luchtwegen en de huid te voorkomen die mogelijk wordt veroorzaakt door diisocyanaten. De betreffende PU-producten dragen vanaf 24 februari 2022 een zin op het etiket die de vereiste van training aangeeft. Alle professionele en industriële gebruikers moeten 18 maanden later, uiterlijk op 24 augustus 2023, zijn opgeleid en gecertificeerd.

Het is dus al even bekend dat een verplicht certificaat er aan zit te komen! Vanaf 24 augustus 2023 is het dus verplicht dat iedere werknemer die met PUR werkt, hier een speciaal certificaat voor heeft. Wat betekent dit voor jou?

Opleiding voor het gebruiken van pu

Wat betekent dit voor het werken met diisocyanaten?

N

De opleiding met goed gevolg moet worden afgelegd om met diisocyanaten te mogen blijven werken;

N

De werkgever verantwoordelijk is om dit per medewerker te registeren en;

N

De opleiding iedere vijf jaar herhaald moet worden.

In PUR-schuim zitten diisocyanaten; gevaarlijke stoffen die onder andere allergieën kunnen veroorzaken. Daarom is het vanuit Europese REACH-wetgeving vanaf 23 augustus 2023 verboden om met producten te werken die diisocyanaten bevatten zonder daar een speciale training voor gevolgd te hebben. Je kunt dit nu ook al terugvinden op het etiket van de producten die het betreffen. Naast de bekende PUR-schuimbusjes kan het ook gaan om lijmen en lakken die diisocyanaten bevatten. En natuurlijk het tweecomponenten PUR-schuim dat gebruikt wordt bij de na-isolatie van kruipruimtes, etc. De leveranciers van producten waarvoor de opleidingseis gaat gelden, zijn verantwoordelijk gesteld voor het ontwikkelen en beschikbaar maken van opleidingsmateriaal. Zij kunnen ook aangeven welke mate van opleiding nodig is voor welk product of toepassing.

Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid of op. De Europese vereniging van diisocyanaat-producenten hebben een gezamelijk opleidingssysteem opgezet, die op de website van de verenigde producenten kunt vinden. Het behalen van een certificaat zal een half uurtje in beslag nemen en de kosten zijn 5 euro. Teven is de opleiding beschikbaar in 24 talen.

Presets Color