Voor het mooiste resultaat wordt een houtverbinding veelal in verstek verlijmd. Voor een verstekverlijming worden veelal drie gangbare lijmen gebruikt. U zult zien welke er door snelheid, arbeidstijd en eindresultaat als absolute winnaar uit de bus komt.

Wanneer er een verstekverlijming plaats moet vinden kiest een vakman er doorgaans voor om een schuinte van 45,2° aan te houden bij het verstekzagen. Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd om het werk tijdens het verlijmen in het werk te kunnen positioneren. De tolerantie zal dan opgevangen moeten worden door de lijm of de mogelijke aanwezige opening wordt na verlijming opgevuld.

Zoals gezegd zijn er drie lijmen die doorgaans gebruikt worden voor een verstekverlijming. De twee welbekende zijn PVAc gebaseerde witte houtlijmen en bruislijmen, ook wel PU-constructielijmen genoemd. Een derde – minder bekende lijm voor deze toepassing – is een hybride constructielijm: ConstruCol HV45.

Bij gebruik van een houtlijm of bruislijm moet het werk na verlijming altijd geklemd worden. Voor beide lijmen geldt tevens dat het werk geschuurd moet worden nadat de lijm is uitgehard en de lijmnaad moet worden opgevuld om tot een dichte en gladde lijmnaad te komen. Dit laatste heeft voor de gebruikte lijmen verschillende redenen:

Houtlijm heeft geen vullende eigenschappen en doordat er in de praktijk doorgaans een speling ontstaat bij positioneren zal een opening in de lijmnaad ontstaan. Hierdoor is opvulling naar uitharding en schuren noodzakelijk.

Voor een bruislijm geldt dat er wel vullende eigenschappen zijn, maar door de reactie met vocht die plaatsvindt bij een bruislijm ontstaan er de kenmerkende luchtbelletjes. Doordat ook hier doorgaans een speling ontstaat bij positioneren zal in de lijmnaad deze luchtbelletjes zichtbaar blijven. Ook al is een dichte verbinding het resultaat; een gladde lijmnaad zal er zeker niet zijn. Dit bemoeilijkt het noodzakelijke opvullen van de lijmnaad na uitharding.

Een derde en betere optie is de hybride constructielijm ConstruCol HV45. Het eerste voordeel is dat deze niet geklemd hoeft te worden (het werk in de gewenste positie fixeren met bijvoorbeeld tape is voldoende) en het tweede voordeel is dat de nabewerking minimaal is. De lijm heeft namelijk vullende eigenschappen t/m 2 mm maar zonder bruiseigenschappen. Dit zorgt ervoor dat klemmen niet nodig is. De vullende eigenschappen zorgen voor een dichte en gladde lijmnaad. Na uitharding kan de vakman de overtollige lijm afsteken met een beitel en indien noodzakelijk het werk schuren. Verdere nabewerking is niet nodig om het gladde resultaat te behouden; dat bespaart materiaal en tijd!

Conclusie is dat er met alle drie de lijmen een verstekverlijming kan worden gemaakt. De twee traditionele lijmen (houtlijm en bruislijm) brengen meer werk met zich mee en nemen daardoor meer tijd in beslag om tot het gewenste eindresultaat te komen t.o.v. een hybride constructielijm.

ConstruCol HV45 is – wanneer men het heeft over gebruikersgemak en tijd – een ideale lijm voor een verstekverbinding. Daarnaast is deze lijm ook voor hoekverbinding of kopse verbinding geschikt. Bijkomend belangrijk voordeel is dat door de vullende, niet-bruisende eigenschappen er bij speling in het werk altijd een volledige verlijmen tot stand komt. Dit is bij een houtlijm zeker niet het geval. Daarbij heeft ConstruCol HV45 een hogere eindsterkte dan een bruislijm bij een volledige verlijming. De lijm is watervast (D4), niet bruisend, vullend, zeer sterk en ook nog eens isocyanaatvrij. Isocyanaatvrij betekent geen zwarte vingers.

Presets Color